lørdag 11. juni 2011

Why I love international breaks and the eh, friendship that is Sergio y Nando

Then:


Now:


How uncanny.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar